Technische analyse

De epoxy-gietvloeren van RENOBUILD bieden een duurzame oplossing voor oppervlakken die aan specifieke belastingen blootstaan in diverse industrietakken: zware lasten, chemische producten, intensief verkeer, elektrostatische ladingen, gladde vloeren enz.

Elke situatie is verschillend en vergt een technische analyse op maat.

Deze gietvloeren worden gegoten en geëffend met een vloertrekker. Ze zijn bestemd voor diverse soorten nieuwe of te renoveren binnenvloeren.

Zij kunnen glad of ruw, hard of soepel zijn, afhankelijk van het beoogde gebruik.

Deze gietvloeren kunnen worden aangebracht op verschillende soorten draagvloeren (beton, chapes, tegels, asfalt, … ) mits aangepaste voorbereiding (door middel van kogelstralen, slijpen, schuren …) om een ​​optimale hechting te verzekeren.

RENOBUILD geeft u advies in elke fase van uw project en helpt u de technisch en economisch beste oplossing te kiezen.

Verloop

Voorbereiding van de draagvloer.

Aanbrengen van de grondlaag.

Gieten van de grondlaag.

Aanbrengen van de afwerkingslagen.